ŠKOLA

Osnivanje Hi5 platforme obrazovanja


Obrazovni centar Hi5 u Nišu osnovan je 2018. godine i zamišljen kao online obrazovna platforma moderne edukacije. Sprovodi programe učenja stranih jezika i drugih nauka, u potpunosti se prilagođavajući potrebama polaznika.

Tim saradnika čine sertifikovani predavači s najmanje dve godine radnog iskustva, a među njima zastupljeni su doktori nauka iz različitih oblasti prirodnih i društvenih nauka, kao i mladi entuzijastični predavači motivisani za sve rasprostranjeniji e-Learning.

Misija Hi5 online obrazovne platforme


Učenje stranih jezika online

Naša misija je obrazovanje dostupno uvek i svakome.


Cilj je omogućiti polaznicima iz ma kog dela sveta da steknu znanje koje im je potrebno, a koje ne mogu dobiti zbog nefleksibilnosti tradicionalnog sistema učenja ili manjka obučenog kadra.

Savremeni uslovi života i rada primoravaju nas na stalnu mobilnost. Ljudi često i žele da steknu nova znanja, upišu kurs stranog jezika, ali jednostavno nisu u mogućnosti da dolaze na časove određenog dana u jasno zakazanom terminu.

Uz ovako zamišljenu platformu obrazovanja i vozač kamiona koji je na putu 24 časa dnevno i negovateljica u inostranstvu koja želi da polaže kakav međunarodno priznati ispit, kao i student iz komšiluka, mogu da lako pohađaju individualne časove učeći od posvećenih i fleksibilnih predavača. Među našim polaznicima nalaze se upravo ovakvi ljudi, zaposleni, u stalnom pokretu, ali s potrebom stalnog napredovanja i doškolovavanja.

Vizija Hi5 platforme


Hi5 Online obrazovna platforma

Vreme je znanje, moć obrazovanje!


Naša vizija je da uz jedinstveni koncept obrazovanja na ovim prostorima postanemo vodeći centar online edukacije u regionu nudeći kvalitetnu uslugu i stalnu podršku vašem daljem napredovanju.

KO se može upisati na naše kurseve?


Polaznici svih uzrasta od 0 do 100 godina.

ŠTA možete naučiti kod nas?


Možete pohađati časove jezika i drugih nauka, poput:


Anatomije
Bilogije
Fizike
Hemije
Makroekonomije
Mikroekonomije
Marketinga
Menadžmenta
Informatike
Programiranja
Matematike
Verovatnoće i statistike...

Prirodne nauke Društvene nauke Formalne nauke Primenjene nauke
Anatomija Makroekonomija Matematika Informatika (IT)
Biologija Marketing Verovatnoća i statistika Programiranje
Fizika Menadžment
Hemija Mikroekonomija


U ponudi se nalaze kursevi čak 32 jezika koji, pored klasičnih časova, omogućavaju i detaljnu pripremu za međunarodne ispite. Osim po cenama, na tržištu smo konkurentni i po broju i vrsti usluga:

Online časovi:
Jezici
Nauke
Opšti i specijalizovani kursevi za decu i odrasle
Prevod
Opšti I specijalizovani tekstovi, sa ili bez overe sudskog tumača
Simultani i konsekutivni prevod
Pisanje i lektorisanje
Vanredna provera znanja i izdavanje diplome

Sve detaljnije informacije u vezi sa uslugama koje pružamo možete pronaći na našem sajtu. U svakom trenutku raspoloživi smo da, zajedno s vama, nađemo najbolje rešenje i udovoljimo vašim potrebama.

GDE i KAKO nas možete naći?


U svakom trenutku možete nas pronaći putem:KADA nas možete kontaktirati?


00-24 putem društvenih mreža

ZAŠTO smo drugačiji od drugih?


Obrazovni centar Hi5 svakodnevno radi na pružanju usluga koje su u potpunosti prilagođene učenicima. Pored benefita učenja na daljinu u bilo koje doba dana, predavači Hi5 online platforme obrazovanja maksimalno su fleksibilni.

Mnogobrojne jezike predavaće vam izvorni govornici, dok će vas naukama podučavati respektabilni predavači i stručnjaci.

Časovi su individualni, s mogućnošću učenja u paru.
Vreme i mesto održavanja časova nije fiksno, već se definiše prema dogovoru.
Broj časova takođe određujete sami. Samim tim, plaćate onoliko časova koliko ste sami odredili.
Materijale za časove dobijate potpuno besplatno (knjigu, radnu svesku, audio i video materijal itd.).

Sve časove možete pratiti iz udobnosti vašeg doma, a na raspolaganju vam stoje raznovrsni online kursevi.

I ne zaboravite, s nama upis traje cele godine!