CENOVNIK

ONLINE ČASOVI

Časovi su individualni ili poluindividualni.

Ako se uči u paru, druga osoba plaća 25% cene časa.

Nakon održanog prvog časa, uplaćuje se 1. set od 10 časova.

Jedan nivo za odrasle – A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – traje 40 časova od 75 min.

U zavisnosti od uzrasta deteta, časovi traju 25 ili 50 min.

Kursevi za decu traju 60 časova od 25 min. ili 40 časova od 50 min.


Premium čas traje 75 min. To je čas iz usko stručne oblasti.

VIP čas traje 25 min. To je čas konverzacije sa izvornim govornikom.

1 čas 25 min. 50 min. 75 min. Premium VIP
Srbija 400 din. 800 din. 1200 din. 1600 din. 800 din.
Svet €5 €10 €15 €20 €10

Prevođenje i lektorisanje

Opšti i specijalizovani tekstovi

1 strana

OD 700 din / €7

Titlovi za filmove, serije i emisije

1 strana

OD 700 din / €7

Video igrice

1 strana

OD 700 din / €7

Overe sudskog tumača

1 strana

OD 900 din. / €9

Lektorisanje

1 strana

OD 400 din. / €4

Simultani i konsekutivni prevod

1 sat

OD 4.000 din. / €40

PISANJE

CV-jevi, propratna pisma i pisma preporuke

1 strana

OD 1.200 din. / €12

Originalni sadržaji

1 strana

OD 1.200 din. / €12

1 strana je 1.500 karaktera bez razmaka.

VANREDNA PROVERA ZNANJA I IZDAVANJE DIPLOME

Pismeni i / ili usmeni ispit

OD 4.000 din. / €40

NAČIN PLAĆANJA

Direktna uplata na račun u banci